Tjänster för BRF

Gå till tjänster för

Överlåtelsebesiktning

När du ska köpa eller sälja din fastighet

Fast pris från 3 900 kr/lägenhet

En överlåtelsebesiktning är en omsorgsfull byggnadsteknisk undersökning av fastigheten. Besiktningen görs för att klarlägga fastighetens fysiska skick i samband med försäljning.

Läs mer
Populärast

Entreprenadbesiktning

Slutbesiktning och 2-årsbesiktning

Pris via offert

En slutbesiktning utförs när entreprenaden är slutförd. Entreprenadhandlingarna kontrolleras samt att arbetet är fackmannamässigt utfört.
Vid 2-årsbesiktningen kontrolleras om det uppkommit fel sedan entreprenaden avslutades. 

Läs mer

Statusbesiktning

Skräddarsydd besiktning efter dina behov

Pris från 3 900 kr/lägenhet

Misstänker du att ditt hus är skadat eller att entreprenör har misskött sitt arbete kräver försäkringsbolaget ett utlåtande från en opartisk och dokumenterad tredje part.

Läs mer

Fuktkontroll riskkonstruktioner

Underlag för en säkrare teknisk bedömning

Pris från 3 900 kr/lägenhet

Undersökningen görs främst av de huskonstruktioner där man erfarenhetsmässigt vet att det kan finnas risk för fuktrelaterade skador. Till exempel vind, krypgrund, uppbyggda golv och väggar i källaren. Undersökningen kan också avse andra konstruktioner efter överenskommelse.

Läs mer

Energideklaration

Ett samarbete med Energibolaget AB

Pris via offert

Energideklaration kan genomföras vid samma tillfälle som besiktningen. Denna görs i samarbete med Energibolaget AB.

Läs mer

Köpargenomgång

Genomgång av besiktningen för dig som köpare

Pris från 2 900 kr

Som köpare av en fastighet har man undersökningsplikt. För att uppfylla en del av undersökningsplikten, och för att få samma juridiska rätt till besiktningsutlåtandet krävs en genomgång av utlåtandet.

Läs mer

Tilläggstjänster

Utförs i samband med besiktning

Areamätning

Bo- och biarea

Pris 2 000 kr/lägenhet

En areamätning görs alltid i samband med en vanlig överlåtelsebesiktning av huset. Men det kan finnas andra skäl till varför man vill göra en förnyad uppmätning av ytorna, t.ex. för taxeringsvärdet och eventuell framtida försäljning.

Radon

Korttidsmätning radonnivåer

Pris 2 000 kr/lägenhet

En mätning som indikerar risken för förhöjt radonvärde kan genomföras i samband med besiktningen. Värdet ger en indikation om huset är i riskzonen för förhöjd radonhalt.

Alla priser inkl. moms. Samtliga priser gäller per lägenhet.

Kontakta oss

Om du inte vet vad du letar efter hjälper vi dig med rådgivning och kan boka in ett besök.

070-342 53 08