Godkänd av och ansvarsförsäkrad

Fuktkontroll av riskkonstruktion

Pris 4 900 kr

Vad är en riskkonstruktion?

En riskkonstruktion är en konstruktion där vi av erfarenhet vet att skador kan uppkomma. Med kunskap om hur konstruktionen är uppbyggd och fuktstatus kan risken för skador minskas. 
Några kända riskkonstruktioner är krypgrund, vind och organiskt material i äldre källare.

Hur går det till?

Undersökningen görs främst av de huskonstruktioner där man erfarenhetsmässigt vet att det kan finnas risk för fuktrelaterade skador. Till exempel vind, krypgrund, uppbyggda golv och väggar i äldre källare. Undersökningen kan också avse andra konstruktioner efter överenskommelse.

Alla priser inkl. moms. Samtliga priser inkluderar ytor upp till 300 m², annars gäller offert.

Kontakta oss

Vill du ha en fullständig prislista eller om du inte vet vad du letar efter så hjälper vi dig.

070-342 53 08

Ett personligt besiktningsföretag för ditt hus

Vi utför överlåtelsebesiktning, fastighetsbesiktning och husbesiktning för privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar i Småland och Blekinge med omnejd. Vårt fokus är att göra besiktningen till en enkel och trygg process genom att vara med dig och finnas tillgänglig genom hela processen.

Kontakt

070-342 53 08

marco@mghusbesiktning.se

Utövägen 10A, 371 37 Karlskrona