Entreprenad

Pris via offert

Besiktningar inom entreprenad

Slutbesiktning normalstor villa

Pris från 7 800 kr

När entreprenadarbetena är färdiga och entreprenören har gjort samtliga egenkontroller och provningar görs en slutbesiktning. Vid slutbesiktningen kontrolleras om entreprenaden utförts enligt entreprenadhandlingarna.

Besiktningsmannen bedömmer också fackmässigheten i det utförda arbetet. Utgångspunkten är i första hand parternas avtal, ritningar och andra underlag. 

2-årsbesiktning

Pris från 7 800 kr

En 2-årsbesiktning utförs inom 2 år efter att entreprenaden avslutades. Vid 2-årsbesiktningen undersöks om det visat sig några fel sedan entreprenaden avslutades.

Vid besiktningen kan fastighetsägaren påtala eventuella brister. Entreprenören är ansvarig att åtgärda och det inte uppstått genom olyckshändelse, vanvård eller onormalt brukande. 

Förbesiktning / Kontrollbesiktning

Pris från 4 900 kr

En kontrollbesiktning görs för att minimera felen vid slutbesiktningen och utförs vanlgtvis cirka 2 veckor innan slutbesiktningen.

En förbesiktning kan göras när ett arbete är svåråtkomligt för besiktning efter att det blivit färdigt, till exempel en fasad före ställningsrivningen. En förbesiktning kan också göras när en beställare ska disponera något utrymme före entreprenadtidens slut. 

Efterbesiktning

Pris från 4 900 kr

En efterbesiktning görs för att undersöka om de fel som noterats vid tidigare besiktningar har blivit avhjälpta. I besiktningsprotokollet från efterbesiktningen får man inte införa andra fel än de som fanns vid någon av de tidigare besiktningarna. Undantag kan göras om parterna är överens om detta. 

Alla priser inkl. moms. Samtliga priser gäller per lägenhet. För hela fastigheten, begär offert.

Kontakta oss

Om du inte vet vad du letar efter hjälper vi dig med rådgivning och kan boka in ett besök.

070-342 53 08