Fuktkontroll av riskkonstruktion

Pris från 3 900 kr/lägenhet

Vad är en riskkonstruktion?

En riskkonstruktion är en konstruktion där vi av erfarenhet vet att skador kan uppkomma. Med kunskap om hur konstruktionen är uppbyggd och fuktstatus kan risken för skador minskas. 
Några kända riskkonstruktioner är krypgrund, vind och organiskt material i äldre källare.

Hur går det till?

Undersökningen görs främst av de huskonstruktioner där man erfarenhetsmässigt vet att det kan finnas risk för fuktrelaterade skador. Till exempel vind, krypgrund, uppbyggda golv och väggar i äldre källare. Undersökningen kan också avse andra konstruktioner efter överenskommelse.

Alla priser inkl. moms. Samtliga priser gäller per lägenhet. För hela fastigheten, begär offert.

Kontakta oss

Om du inte vet vad du letar efter hjälper vi dig med rådgivning och kan boka in ett besök.

070-342 53 08