Tjänster för privatpersoner

Gå till tjänster för

När du ska köpa eller sälja din fastighet

Fast pris 7 800 kr*

En överlåtelsebesiktning är en omsorgsfull byggnadsteknisk undersökning av fastigheten. Besiktningen görs för att klarlägga fastighetens fysiska skick i samband med försäljning.

* Med fuktmätningar 9 800 kr

Läs mer

Slutbesiktning och 2-årsbesiktning

Pris från 7 800 kr eller offert

En slutbesiktning utförs när entreprenaden är slutförd. Entreprenadhandlingarna kontrolleras samt att arbetet är fackmannamässigt utfört.

Vid 2-årsbesiktningen kontrolleras om det uppkommit fel sedan entreprenaden avslutades. 

Läs mer

Skräddarsydd besiktning efter dina behov

Pris från 5 900 kr

Alla konstruktioner och material har en viss teknisk livslängd. En statusbesiktning beskriver status och skick på en viss konstruktion och besiktningsprotokollet ger ett bra underlag för framtida underhåll och renoveringar.

Läs mer

Underlag för en säkrare teknisk bedömning

Pris 4 900 kr

Undersökningen görs främst av de huskonstruktioner där man erfarenhetsmässigt vet att det kan finnas risk för fuktrelaterade skador. Till exempel vind, krypgrund, uppbyggda golv och väggar i källaren. Undersökningen kan också avse andra konstruktioner efter överenskommelse.

Läs mer

Ett samarbete med Energibolaget AB

Pris 2 490 kr

Energideklaration kan genomföras vid samma tillfälle som besiktningen. Denna görs i samarbete med Energibolaget AB.

Läs mer

Genomgång av besiktningen för dig som köpare

Pris från 2 900 kr

Som köpare av en fastighet har man undersökningsplikt. För att uppfylla en del av undersökningsplikten, och för att få samma juridiska rätt till besiktningsutlåtandet krävs en genomgång av utlåtandet.

Läs mer

Tilläggstjänster

Utförs i samband med besiktning

Areamätning

Bo- och biarea 

Pris 2 000 kr

En areamätning kan utföras i samband med en överlåtelsebesiktning av huset. Det kan finnas flera skäl till varför man vill göra en uppmätning,
t.ex. för taxeringsvärdet och framtida försäljning.

Radon

Korttidsmätning radonnivåer

Pris 2 000 kr

En mätning som indikerar risken för förhöjt radonvärde kan genomföras i samband med besiktningen. Värdet ger en indikation om huset är i riskzonen för förhöjd radonhalt.

Alla priser inkl. moms. Samtliga priser inkluderar ytor upp till 300 m², annars gäller offert.

Kontakta oss

Vill du ha en fullständig prislista eller om du inte vet vad du letar efter så hjälper vi dig.

070-342 53 08