Statusbesiktning

Pris från 5 900 kr (gäller del av hus, 7 800 kr hela huset)

Vad är en statusbesiktning?

Vid renovering kan kontroll utföras för att konstatera status och skick på konstruktionen.

En statusbesiktning kan också göras om det vid något tillfälle behövs en opartisk bedömning av vilka arbeten som är färdiga respektive återstår i en entreprenad, till exempel när ett entreprenadavtal hävs.

Alla konstruktioner och material har en viss teknisk livslängd.

En statusbesiktning beskriver status och skick på en viss konstruktion och besiktningsprotokollet ger ett bra underlag för framtida underhåll och renoveringar.

Tekniska livslängder

Hur går det till?

Statusbesiktning kan utföras gällande hela huset eller delar av huset vid renoveringar, vid misstänkt skada eller konstaterad skada.

Ofta finns det flera orsaker till ett problem i hus. Det kan till exempel visa sig som luktproblem, kondens eller mögeltillväxt.

En statusbesiktning innehåller kontroll av husets skick och rekommendationer till förbättringar.

Alla priser inkl. moms. Samtliga priser inkluderar ytor upp till 300 m², annars gäller offert.

Kontakta oss

Vill du ha en fullständig prislista eller om du inte vet vad du letar efter så hjälper vi dig.

070-342 53 08