Tjänster för företag

Gå till tjänster för

Entreprenadbesiktning

Slutbesiktning och 2-årsbesiktning

Pris via offert

En slutbesiktning utförs när entreprenaden är slutförd. Entreprenadhandlingarna kontrolleras samt att arbetet är fackmannamässigt utfört.
Vid 2-årsbesiktningen kontrolleras om det uppkommit fel sedan entreprenaden avslutades. 

Läs mer

Statusbesiktning

Skräddarsydd besiktning efter dina behov

Pris från 6 500 kr

Alla konstruktioner och material har en viss teknisk livslängd. En statusbesiktning beskriver status och skick på en viss konstruktion och besiktningsprotokollet ger ett bra underlag för framtida underhåll och renoveringar.

Läs mer

Tilläggstjänster

Utförs i samband med besiktning

Areamätning

Underrubrik

Pris 2 000 kr

En areamätning görs alltid i samband med en vanlig överlåtelsebesiktning av huset. Men det kan finnas andra skäl till varför man vill göra en förnyad uppmätning av ytorna, t.ex. för taxeringsvärdet och eventuell framtida försäljning.

Radon

Korttidsmätning radonnivåer

Pris 2 000 kr

En mätning som indikerar risken för förhöjt radonvärde kan genomföras i samband med besiktningen. Värdet ger en indikation om huset är i riskzonen för förhöjd radonhalt.

Alla priser inkl. moms. Samtliga priser inkluderar ytor upp till 300 m², annars gäller offert.

Kontakta oss

Om du inte vet vad du letar efter hjälper vi dig med rådgivning och kan boka in ett besök.

070-342 53 08