Från 3 900 kr/lägenhet

För en tryggare husaffär

En överlåtelsebesiktning är en omsorgsfull byggnadsteknisk undersökning av fastigheten. Besiktningen görs för att klarlägga fastighetens fysiska skick i samband med en bostadsförmedling.

Pedagogisk besiktning

Vi är noga med att utföra en pedagogisk och personlig besiktning, vilket innebär att ni är involverade hela vägen. Vårt jobb är att göra besiktningen begriplig för alla.

För säljare

Överlåtelsebesiktningar görs för att få en inblick i bostadens skick. Din köpare kan vara trygg i att veta vad hen betalar för. Du eliminerar därav risken att fel och brister upptäcks först efter att affären har avslutats, vilket gör att du slipper tråkiga ekonomiska konsekvenser.

 

För köpare

En överlåtelsebesiktning är värdefullt för dig som köpare eftersom det uppfyller din undersökningsplikt. Upptäcks fel i bostaden efter köpet som ger rätt till ersättning måste köparen annars redovisa att felet inte var upptäckbart i samband med köpet, ett så kallat dolt fel.

Köpargenomgång

Som köpare av en fastighet har man undersökningsplikt. För att uppfylla en del av undersökningsplikten och för att juridiskt bli en del av besiktningsutlåtandet krävs en genomgång av protokollet.

En köparegenomgång har samma juridiska tyngd som om du som köpare varit uppdragsgivare från början. Detta kan ske på plats i huset eller via telefon och bör ske innan eller nära kontraktsskrivningen*.

Vid genomgång på plats finns möjlighet att gå med besiktningsmannen i huset och ställa alla de frågor som kan tänkas finnas. Detta blir ofta en form av underhållsplan gällande framtida renoveringar.

I samband med köparegenomgången kan även ytterligare kontroller utföras till exempel fuktmätningar, om det inte utförts tidigare.

* En köpargenomgång är möjlig att utföra inom 6 månader efter genomförd besiktning.

Köpargenomgång på plats

Genomgång av besiktningsprotokollet på plats i huset innebär att ni som köpare går med runt i huset och samtidigt kan ställa frågor om protokollet, underhåll eller om till exempel tidstypiska konstruktioner och riskkonstruktioner.

Pris 4 900 kr

Köpargenomgång över telefon

Vi går noggrant igenom alla delar av besiktningsprotokollet över telefon.

Pris 2 900 kr

Pakettjänster

Överlåtelsebesiktning + fuktmätning

När du ska köpa eller sälja din fastighet

Pris från 5 900 kr/lägenhet

I samband överlåtelsebesiktningen kan en fuktmätning utföras i de konstruktioner där vi av erfarenhet vet att det kan uppkomma fuktrelaterade skador.

Till exempel: Vind, krypgrund, uppreglade golv, påreglade väggar och liknande konstruktioner.

Populär

Överlåtelsebesiktning + energideklaration

Skräddarsydd besiktning efter dina behov

Pris via offert

En överlåtelsebesiktning kombinerad med en energideklaration. Energideklarationen genomförs vid samma tillfälle som besiktningen och görs i samarbete med energibolaget.

Överlåtelsebesiktning + fuktmätning + energideklaration

Pris via offert

Flera besiktningstjänster i samma paket.

Dolda-fel-försäkring

Skydda dig från dyra dolda fel-kostnader!

Pris från 5 900 kr/lägenhet

Försäkringen gäller för säljarens ansvar mot köparen enligt 4 kap 19 § jordabalken. Läs mer via länkarna nedan.

Nordic Försäkring SBR Försäkringsservice
Försäkring

Alla priser inkl. moms. Samtliga priser gäller per lägenhet. För hela fastigheten, begär offert.

Kontakta oss

Om du inte vet vad du letar efter hjälper vi dig med rådgivning och kan boka in ett besök.

070-342 53 08