Godkänd av och ansvarsförsäkrad

Statusbesiktning

Pris från 6 500 kr

Vad är en statusbesiktning?

Vid renovering kan kontroll utföras för att konstatera status och skick på konstruktionen.

En statusbesiktning kan också göras om det vid något tillfälle behövs en opartisk bedömning av vilka arbeten som är färdiga respektive återstår i en entreprenad, till exempel när ett entreprenadavtal hävs.

Alla konstruktioner och material har en viss teknisk livslängd.

En statusbesiktning beskriver status och skick på en viss konstruktion och besiktningsprotokollet ger ett bra underlag för framtida underhåll och renoveringar.

Tekniska livslängder

Hur går det till?

Statusbesiktning kan utföras gällande hela huset eller delar av huset vid renoveringar, vid misstänkt skada eller konstaterad skada.

Ofta finns det flera orsaker till ett problem i hus. Det kan till exempel visa sig som luktproblem, kondens eller mögeltillväxt.

En statusbesiktning innehåller kontroll av husets skick och rekommendationer till förbättringar.

Alla priser inkl. moms. Samtliga priser inkluderar ytor upp till 300 m², annars gäller offert.

Kontakta oss

Om du inte vet vad du letar efter hjälper vi dig med rådgivning och kan boka in ett besök.

070-342 53 08

Ett personligt besiktningsföretag för ditt hus

Vi utför överlåtelsebesiktning, fastighetsbesiktning och husbesiktning för privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar i Småland och Blekinge med omnejd. Vårt fokus är att göra besiktningen till en enkel och trygg process genom att vara med dig och finnas tillgänglig genom hela processen.

Kontakt

070-342 53 08

marco@mghusbesiktning.se

Utövägen 10A, 371 37 Karlskrona